Valdagen 13. september

Lørdag og søndag før valdagen er det ikkje mogleg å førehandsrøyste. No er neste moglegheit å røyste på valdagen og det må du gjere i din heimkommune.

 

Røystestadar og opningstider på valdagen:

Dale skule  kl. 11.00- 20.00

Samfunnssalen, Vaksdal kl. 11.00 - 20.00

Eidsland Grendahus kl.11.00- 18.00

 

Dersom du ikkje er før til å ta deg inn i eit vallokale, så kan du koma til vallokalet og be om å få røyste utanfor vallokalet.

Godt val!

 

Obs! Du har røysterett i Vaksdal kommune dersom du var registrert i folkeregisteret som busett i Vaksdal pr. 30. juni 2021. Dersom du meldte om flytting til Vaksdal kommune etter denne dato, kan du berre røyste i den kommunen som du flytta frå. Sjekk valkortet, der vil du sjå kva kommune du er heimehøyrande i.

For meir informasjon om valet, klikk her


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 10.09.2021