Val 2019

 

Valet i Vaksdal kommune 

Trykk her for å lese meir om valet hos Valgdirektoratet.

Trykk her for å sjå resultata frå kommunestyrevalet i Vaksdal kommune i 2015.

Godkjente listeframlegg

1. april gjekk fristen ut for å levere listeframlegg til kommunevalet 2019. 
Valstyret behandla og godkjente alle listene i møte 6. mai.

Her kan du sjå dei godkjente listeframlegga.

Arbeiderpartiet (PDF)
Framstegspartiet (PDF)
Høgre (PDF)
Kristeleg Folkeparti (PDF)
Miljøpartiet dei grøne (PDF)
Raudt (PDF)
Senterpartiet (PDF)
Sosialistisk venstreparti (PDF)

Valstyret
  • Eirik Haga, leiar
  • Sigmund Simmenes, nestleiar
  • Anne-Christin Eide
  • Heidi Rongved
  • Kjartan Haugsnes
Sekretær for valstyret Sølvi Legård - kontaktinformasjon

 

Mobil: 453 75 994

E-post: Solvi.Legard@vaksdal.kommune.no

Førehandsrøysting frå 12. august

Du kan førehandsrøyste frå og med måndag 12. august og til og med fredag 6. september.

Stad:
Innbyggjarservice i heradshuset på Dale.

Tid:

  • 08.00 - 15.00 måndag til torsdag
  • 08:00 - 14. 00 fredag

Siste veka før valdagen vert det utvida opningstid:

  • 08.00–1900 tysdag til torsdag
  • 08.00–15.00 fredag

Det vert og lagt til rette for førehandsrøysting ved Stanghelle skule, Stamnes skule og Eksingedalen skule.

Tidlegrøysting

Du har høve til å tidlegstemme i perioden måndag 1. juli–fredag 9. august.

Meir informasjon kjem.


Sist oppdatert: 20.05.2019
Publisert: 05.04.2019