Val 2019

 

Valet i Vaksdal kommune 

Trykk her for å lese valprotokoll for kommunevalet.

Trykk her for å lese valprotokoll for fylkestingsvalet.

Trykk her for resultat av valet i Vaksdal kommune og Vestland fylke.

Trykk her for å lese meir om valet hos Valgdirektoratet.

Trykk her for å sjå resultata frå kommunestyrevalet i Vaksdal kommune i 2015.

Godkjente listeframlegg

1. april gjekk fristen ut for å levere listeframlegg til kommunevalet 2019. 
Valstyret behandla og godkjente alle listene i møte 6. mai.

Her kan du sjå dei godkjente listeframlegga.

Arbeiderpartiet (PDF)
Framstegspartiet (PDF)
Høgre (PDF)
Kristeleg Folkeparti (PDF)
Miljøpartiet dei grøne (PDF)
Raudt (PDF)
Senterpartiet (PDF)
Sosialistisk venstreparti (PDF)

Valstyret
  • Eirik Haga, leiar
  • Sigmund Simmenes, nestleiar
  • Anne-Christin Eide
  • Heidi Rongved
  • Kjartan Haugsnes
Sekretær for valstyret Sølvi Legård - kontaktinformasjon

 

Mobil: 453 75 994

E-post: Solvi.Legard@vaksdal.kommune.no

Førehandsrøysting frå 12. august

Du kan førehandsrøyste frå og med måndag 12. august og til og med fredag 6. september.

Stad:
Innbyggjarservice i heradshuset på Dale.

Tid:

  • 08.00 - 15.00 måndag til torsdag
  • 08:00 - 14. 00 fredag

Siste veka før valdagen vert det utvida opningstid:

  • 08.00–1900 tysdag til torsdag
  • 08.00–15.00 fredag

Førehandsrøysting utanfor heradshuset:

Røystestad

Røystetid

Stamnes skule

Tysdag 27.08.                    kl 1300 - 1630

Stanghelle skule

Onsdag 28.08.                   kl 1300 - 1630

Eksingedalen skule

Torsdag 29.08.                 kl 1300 - 1630

Daletunet

Tysdag 03.09.                    kl 1000 - 1200

Vaksdal sjukeheim

Onsdag 04.09.                   kl 1000 - 1200

Dagsenter Sveabrekko

Torsdag 05.09.                  kl 1000 - 1200

 

Tidlegrøysting

Du har høve til å tidlegrøyste i perioden måndag 1. juli–fredag 9. august.

Dette er for deg som ikkje har høve til å røysta i ordinær periode for førehandsrøysting (frå 10. august), og som heller ikkje kan røysta på valdagen 9. september.
Vil du røyste før 10. august, ta kontakt med Innbyggjarservice:

Telefon 56 59 44 00

Opningstid:
Kl 0800-1500 mandag-torsdag
Kl 0800-1400 fredag.

Hugs å ta med legitimasjon m/bilde når du skal røysta.


Sist oppdatert: 07.10.2019
Publisert: 05.04.2019