HeimKontakt oss

Kontakt oss

Døgnopne vakttelefonar

 

 
Teneste Telefon
Akutt hjelp 113
Legevakt 116 117
Ved brann og ulykker 110
Brannvakt 959 87 632
Voldtekt/Overgrep 800 57 000
Krisesenter 55 31 50 50
Teknisk  - Vatn & Avlaup 959 87 655
Heimesjukepleie  
  •  Daleområdet
915 76 791
  • Vaksdalområdet
916 04 759
  • Stamnesområdet
915 72 981
Veterinær  
- Mandag-fredag 08-16 415 01 324
- Kveld, helg, heilagdagar 56 51 33 00


Teknisk vakttelefon - utanom opningstid

Telefon 959 87 655

Lurer du på noko? Kontakt innbyggjarservice 

Telefon 56 59 44 00

Besøksadresse: 
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Opningstider  
Mandag til torsdag  klokka  8 -15
Fredag klokka 8 -14

Webredaktør Mona Mekki

Mobil: 970 90 168

E-post: mona.mekki@vaksdal.kommune.no

Vil du skrive til oss?

Send e-post til: post@vaksdal.kommune.no

Unngå å sende sensitiv personinformasjon per e-post.

Postadresse:
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Ver merksam på at all post til Vaksdal kommune vert handsama etter reglane som gjeldt for offentlegheit.

Skal du sende faktura til oss?

Skal du sende faktura, er vi glade om du kan levere på EHF. Kan du ikkje det, send faktura til:

faktura@vaksdal.kommune.no

Sender du faktura på denne måten, hugs å få med følgjande opplysningar:

  • Firmanamn, organisasjonsnummer,  merverdiavgiftspesifikasjon, fakturanummer, fakturadato, forfallsdato, fakturasum, bankkonto og eventuelt KID

Vårt organisasjonsnummer:  961 821 967

Vaksdal kommune på Facebook

Vaksdal kommune - hovudside

Vaksdal folkebibliotek

Helsestasjonen

Turbinen

Organisasjonsnummer

Vårt organisasjonsnummer:  961 821 967

Vårt kommunenummer: 4628


Sist oppdatert: 09.03.2020
Publisert: 02.07.2018