HjemKontakt oss

Kontakt oss

Hovudnummeret til Vaksdal kommune - innbyggjarservice: 56 59 44 00 

Døgnopne vakttelefonar 
Teneste Telefon
Akutt hjelp 113
Legevakt 116 117
Brann og ulykker 110
Brannvakt 959 87 632
   
Voldtekt/Overgrep 800 57 000
Krisesenter 55 31 50 50
Barnevernvakten 55 36 11 80
   
Teknisk  - Vatn & Avlaup 959 87 655
   
Heimesjukepleie  
 •  Daleområdet
915 76 791
 • Vaksdalområdet
916 04 759
 • Stamnesområdet
915 72 981
   
Veterinær  
- Måndag-fredag 08-16 415 01 324
- Kveld, helg, heilagdagar 56 51 33 00

Teknisk vakttelefon - utanom opningstid

Telefon 959 87 655 

Flyktningkontaktar

Gunn Elisabeth Melgård Aase - einingleiar Barnehage, kultur og integrering

E-post: gunn.melgard.aase@vaksdal.kommune.no

Mobil: +47 412 33 585

Ahmed Hamad -  Flyktningkontakt

E-post: ahmed.hamad@vaksdal.kommune.no

Mobil: +47 488 80 318

Kommuneadvokaten

Advokat Sindre Tvedten

E-post: sindre.tvedten@vaksdal.kommune.no

Telefon: +47 959 10 461

Lurer du på noko? Kontakt innbyggjarservice 

Telefon 56 59 44 00

Besøksadresse: 
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Opningstider - telefon  
Mandag til torsdag  klokka  8 -15
Fredag klokka 8 -14
Vil du skrive til oss?

Send e-post til: post@vaksdal.kommune.no

Unngå å sende sensitiv personinformasjon per e-post.

Vil du sende sikker e-post til oss må du bruke eDialog (se under).

Postadresse:
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Ver merksam på at all post til Vaksdal kommune vert handsama etter reglane som gjeldt for offentlegheit.

eDialog - sikker sending av dokument inn til kommunen

Kva er eDialog?

Med eDialog kan du senda oss brev og dokument digitalt i ein sikker kanal.

Vanleg e-post vert ikkje rekna for å vere ein sikker kanal og du skal ikkje bruka e-post om du skal senda oss sensitive opplysningar.
Vi oppmodar både privatpersonar og verksemder til å nytte eDialog for å senda dokument til oss på ein trygg måte.

Korleis logga inn i eDialog

 • Trykk her for å logge inn i eDialog.
 • For å nytte tenesten, må du logge på/autensiere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID m.m)
 • Når du har logga på, fyller du ut skjemaet og lastar opp dokument du vil sende inn

Korleis fylle ut skjemaet

 • Vel om du er privatperson/innbyggjar (fødselsnummer) eller om du representerer ei verksemd (organisasjonsnummer)
 • Obligatoriske felt er merka med * (rød stjerne)
 • Tittel: Kva dokument du sender, og gjerne saksnummer om du har det
 • Kommentar: Gje ev. ei utfyllande skildring av sendinga di
 • Hugs å laste opp relevante vedlegg som (inntil vidare) må være i PDF-format
 • Klikk på "Send forsendelse" – sendinga vert kryptert og sendast direkte til kommunens sak/arkivsystem
 • Du får kvittering med referansenummer på e-post (frå svarut.ks)

Korleis kan du gjere om eit dokument til PDF-format

For Word-dokument vel du "Lagre som" og deretter filtype PDF.
LibreOffice og OpenOffice har egen knapp på verktøylinja som heter "Eksporter til PDF".


Du skal ikkje bruke eDialog viss

Kommunen har elektroniske skjema til formålet, f.eks. søknad om barnehageplass, søknad om stilling med meir.
Førespurnaden gjeld enkle spørsmål som ikkje skal journalførast hjå oss, då kan du kan sende e-post til post@vaksdal.kommune.no

Skal du sende faktura til oss?

Skal du sende faktura, er vi glade om du kan levere på EHF. Kan du ikkje det, send faktura til:

faktura@vaksdal.kommune.no

Sender du faktura på denne måten, hugs å få med følgjande opplysningar:

 • Firmanamn, organisasjonsnummer,  merverdiavgiftspesifikasjon, fakturanummer, fakturadato, forfallsdato, fakturasum, bankkonto og eventuelt KID

Vårt organisasjonsnummer:  961 821 967

Spørsmål om nettsida

Ta kontakt med webredaktør Mona Mekki

Vaksdal kommune på Facebook

Vaksdal kommune - hovudside

Vaksdal folkebibliotek

Helsestasjonen

Turbinen

Kommunikasjonsansvarleg

Mona Mekki

Mobil: 970 90 168

E-post: mona.mekki@vaksdal.kommune.no

Organisasjonsnummer

Vårt organisasjonsnummer:  961 821 967

Vårt kommunenummer: 4628


Sist oppdatert: 03.06.2022
Publisert: 02.07.2018