HeimNyheiterVegstenging mellom Dale og Helle

Vegstenging mellom Dale og Helle

Mesta fjellsikring skal arbeide med fjellsikring mellom Dale og Helle. Vegen blir stengd mellom planovergangen på Helle og Arnpro på Dalegarden i desse periodane:

Onsdag 18.11 til og med tysdag 24.11

  • Vegen blir stengd i perioden 07.00-18.00

Onsdag 2.12 til og med tysdag 8.12

  • Vegen blir stengd i perioden 07.00-18.00

 


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 17.11.2020