HjemNyheiterTil deg med barn mellom 0 og 6 år

Til deg med barn mellom 0 og 6 år

Helsestasjonen starter i haust opp med kurs i foreldreveiledningsprogrammet COS-P. Kurset er gruppebasert, vert leia av helsesjukepleiarane og går over 8 måndagar frå oktober til desember med varighet 1,5 time. Deltaking er gratis.

Trygghetssirkelen

Målet med kurset er å gjere deg som omsorgsperson meir trygg i foreldrerolla, styrke relasjonen til barnet ditt og lettare kunne  håndtere utfordringar knytt til det å vere forelder.

Påmelding til ein av helsesjukepleiarane innan 10.10.22.

  • Dag: måndagar frå 17.oktober til og med 5. desember
  • Tid: kl 13.00 - 14.30
  • Stad: helsestasjonen (Heradshuset på Dale)

Begrensa antall plassar- først til mølla prinsippet gjeld 😊

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på helsestasjonen!

Kontaktinformasjon - helsesjukepleiarane i Vaksdal kommune

E-post: helsestasjonen@vaksdal.kommune.no

Helsesjukepleiar Brith Kydland

Telefon: 488 80 383

Helsesjukepleiar Katrine Hesjedal-Johannessen

Telefon: 408 01 786

Helsesjukepleiar Elisabeth Lillevik

Telefon: 453 74 081


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 14.09.2022