Bilete frå Tour des Fjords

Arrangøren av Tour des Fjords treng 14 løypevaktar på Vaksdal og 16 løypevaktar på Dale om formiddagen torsdag 25. mai (Kristi himmelfartsdag). I tillegg treng arrangøren soneleiarar på Vaksdal og Dale.

Illustrasjon av databrukarar

Vi jobbar aktivt med å digitalisere tenestene våre for å gi betre service til deg som bur og driv næring i kommunen.