Kart over strekninga Arna-Voss

 Statens vegvesen og Jernbaneverket vart møtt av engasjerte innbyggjarar på informasjonsmøte på Dale sist torsdag.  Dei vil gjerne ha innspel og oppmodar folk til å ta kontakt.

Bilete av elevar og lærar på Stamnes skule

Skulen har hatt fokus på trafikktryggleik no i vår, særleg etter at skiltet med trafikksikker kommune (2016-2018) kom opp på ballbingen. Les kva to av elevane har skrive om kva dei har brukt dei siste vekers gymtimar til.