Dale Musikkforening 1 mai

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.

Illustrasjon av databrukarar

Vi jobbar aktivt med å digitalisere tenestene våre for å gi betre service til deg som bur og driv næring i kommunen.