507831200

Vaksdal kommune ønskjer kontakt med personar med demens og deira pårørande. Hensikta er å få kunnskap om kva som kan gjerast for at kvardagen skal bli lettare.

Bilete av gifteringar og blome

Ta kontakt med oss for avtale om borgarleg vigsel.