Bilete av Jamal og Karsten frå Spar Dale

Vegen ut i arbeidslivet, eller til studiar, kan vera lang for vaksne flyktningar som kjem til kommunen. Språket er den største utfordringa for god integrering.

Ungdom med refleks

Torsdag 20. oktober er den nasjonale refleksdagen og vi oppfordrar alle innbyggjarar, både vaksne, ungdomar og born, om å nytte refleks i haust- og vintermørke.