Bilete av brøytemannskap

Vaksdal kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale vegar.

Bilete av gifteringar og blome

Det betyr at du som skal gifte deg borgarleg, kan bli vigd av ordførar, varaordførar eller andre personar valde av kommunestyret. Ta kontakt med oss for å få vite kor og når det er mogleg å gifte seg.