Val-logo

Dersom du ikkje kan røysta på valdagen, kan du førehandsrøysta frå torsdag 10. august til og med fredag 8. september.

Dale Musikkforening 1 mai

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.