Bilete av eldre og ung i lag foran nettbrett

Har du eit godt forslag til namn på «brukarlaben» vår?

Bilete frå Tour des Fjords Stamnes

Vi fekk mange flotte bilete inn til fotokonkurransen #tourdesfjordsivaksdal. Tusen takk til alle som har delteke.
Ungdomsrådet har no kåra vinnaren.