FRED JONNYtm

Dette vert ein felles kollektivterminal for skuleskyss og bussar i rute, og skal nyttast fram til ny terminal bak nyeskulen er ferdig om ca to år. Køyremønsteret for bussar til og frå Dale blir endra, og parkeringsplassane utanfor inngangen til heradshuset vert fjerna.  

507831200

Vaksdal kommune ønskjer kontakt med personar med demens og deira pårørande. Hensikta er å få kunnskap om kva som kan gjerast for at kvardagen skal bli lettare.