Dokument

Oversikt over ulike dokument i samband med prosjektet. 

Namn

Beskriving

Utgjevar, dato

Presentasjonar frå folkemøte

Presentasjonar frå folkemøte på Stanghelle, Vaksdal og Trengereid.

Februar 2020

Presentasjon frå møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet 9.april 2018

 

Vaksdal kommune, 9.april 2018

Silingsrapport

Presentasjon over dei ulike løysingane for veg og bane mellom Arna og Stanghelle

Jernbanedirektoratet & Statens vegvesen, 15.november 2017

Kort status om prosjektet

Presentasjon for Vaksdal kommune, kommunestyret

Statens vegvesen  & Bane Nor,16.oktober 2017

Oversikt over forslag til massedeponi

oversikt over område til massedeponi som kommunen ynskjer tilbakemeldingar på frå grunneigarar og andre interessentar. Frist for innspel var 28.februar 2017

Vaksdal kommune, 17.februar 2017

Stadsanalyse og moglegheitsstudie Vaksdal

Utarbeida stads- og moglegheitsstudie, som peikar på positive/negative konsekvensar ved dei ulike alternativa i Vaksdal, kortsiktige og langsiktige.

Asplan Viak, på oppdrag frå Vaksdal kommune, 7.mars 2017

Stadsanalyse og moglegheitsstudie Stanghelle

Utarbeida stads- og moglegheitsstudie, som peikar på positive/negative konsekvensar ved dei ulike alternativa på Stanghelle, kortsiktige og langsiktige.

Asplan Viak, på oppdrag frå Vaksdal kommune, 7.mars 2017


Sist oppdatert: 12.06.2023
Publisert: 05.07.2018