HeimOm kommunenSlik er vi organisert

Slik er vi organisert

Organisasjon

Vaksdal kommune har ein to-nivåmodell, med eit strategisk leiarnivå inklusiv stab, og eit operativt nivå.

  • Strategisk nivå er kommunedirektør, assisterande rådmann og tre kommunalsjefar.
  • Operativt nivå har fire resultateiningar samla under tre tenesteområde: helse og omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling.

Delegeringa er frå kommunedirektør til einingsleiarane. Einingsleiarane rapporterer til kommunedirektør eller kommunalsjef.

Kommunedirektør

 Atle Fasteland

Mobil: 995 64 610

E-post: atle.fasteland@vaksdal.kommune.no

 Ass. rådmann

Assisterende rådmann Åse Elin Myking

Åse Elin Myking

Mobil:  957 80 377

E-post: ase.elin.myking@vaksdal.kommune.no

Kommunalsjefar:

Helse og omsorg

Solrun Hauglum

Mobil: 488 80 358

E-post: solrun.hauglum@vaksdal.kommune.no

Oppvekst

Ann Kristin Bolstad

Mobil: 977 59 760

E-post: ann.kristin.bolstad@vaksdal.kommune.no

Samfunnsutvikling

 

Helge Berset

Mobil: 922 77 390

E-post: helge.berset@vaksdal.kommune.no

Einingane

Einingsleiar barnehage 

Gunn Elisabeth M. Aase

Mobil: 412 33 585

E-post: Gunn.Melgard.Aase@vaksdal.kommune.no

Einingsleiar skule

Jill Bru Johansen

Mobil 453 76 534

E-post: Jill.Johansen@vaksdal.kommune.no

Einingsleiar helse og omsorg

 

Sigrunn Stamnes Vik

Mobil: 958 18 012

E-post: sigrunn.stamnes.vik@vaksdal.kommune.no

Organisasjonsnummer

961 821 967

Kommunenummer

Frå 1. januar 2020: 4628


Sist oppdatert: 26.02.2021
Publisert: 23.08.2018