HeimOm kommunenSlik er vi organisert

Slik er vi organisert

Vaksdal kommune har ein to-nivåmodell, med eit strategisk leiarnivå inklusiv stab, og eit operativt nivå.

  • Strategisk nivå er rådmann, assisterande rådmann og to kommunalsjefar.
  • Operativt nivå har fire resultateiningar samla under tre tenesteområde: helse og omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling.

Delegeringa er frå rådmann til einingsleiarane. Einingsleiarane rapporterer til rådmann eller kommunalsjef.

Konstituert rådmann

Åse Elin Myking

Mobil:  957 80 377

E-post: ase.elin.myking@vaksdal.kommune.no

Kommunalsjefar:

Helse og omsorg

Solrun Hauglum

Mobil: 488 80 358

E-post: solrun.hauglum@vaksdal.kommune.no

Oppvekst

Ann Kristin Bolstad

Mobil: 977 59 760

E-post: ann.kristin.bolstad@vaksdal.kommune.no

Einingane

Einingsleiar helse og omsorg

Silje-Iren Netteland Olsen

Mobil: 488 80 335

E-post:Silje-Iren.Netteland.Olsen@vaksdal.kommune.no

 

Einingsleiar barnehage 

Gunn Elisabeth M. Aase

Mobil: 412 33 585

E-post: Gunn.Melgard.Aase@vaksdal.kommune.no

Einingsleiar skule

Jill Bru Johansen

Mobil 453 76 543

E-post: Jill.Johansen@vaksdal.kommune.no

 


Sist oppdatert: 25.01.2019
Publisert: 23.08.2018