HeimOm kommunenRådmannen sin vekeplan

Rådmannen sin vekeplan

Denne veka må ein vere førebudd på endringar grunna koronasituasjonen.

 

Mandag 30.november

Heimekontor
08.00 Kommunal kriseleiing. (KKL) Teams.
09.00 Utvida leiarmøte. Teams
12.30 Planlegging Kommunestyre 15.12. Teams

Tirsdag 1.desember

09.00 Møte Valstyre. Teams
10.00 Møte Adm.utvalg. Teams
12.00 Formannskap. Teams

Onsdag 2.desember

08.00 Kommunal kriseleiing. (KKL) Teams.
10.15 Gjennomgang rutner Websak. Teams
To møter endeleg tid ikkje heilt fastlagt. Begge på Teams
- Møte Ordførar – Rådmann
- Felles utviklingsplan samarbeid og samhandling mellom kommunane og helseforetak.
15.00 Utgreiing interkommunal legevakt. Teams
15.00 Kontrollutval. Teams

Torsdag 3.desember

10.00 Eiendomsskatt kraftanlegg etter vedtak i skatteklagenemda. Teams
13.20 Koronavirusutbrotet. Møte med Fylkesmannen. Teams.
14.00 Stanghelleseminaret. Møte med gruppeleiarane i Bergen Bystyre. Teams
17.30 Folketalsutvikling. Teams

Fredag 4.desember

08.00 Kommunal kriseleiing. (KKL) Teams..

 


Sist oppdatert: 27.11.2020
Publisert: 03.01.2020