Kommunevertane våre

Bilete av nokre av kommunevertane våre

Velkommen til Vaksdal

Vi som er kommunevertar er klare til å hjelpe deg med å finne ut av det du ønskjer å vite om livet i kommunen vår. Er du tilflyttar og ynskjer hjelp frå ein kommunevert, ta kontakt med Innbyggjarservice i Vaksdal kommune - telefon 56 59 44 00