Feil på veglys

Ser du feil på veglys ber vi om at du melder frå til BKK:  https://www.bkk.no/veilys

BKK eig dei fleste veglysa i Vaksdal kommune, og har ansvar for drift og vedlikehald av alle veglys langs kommunal veg. Alle feil må derfor bli meldt direkte til BKK.


Sist oppdatert: 15.10.2018
Publisert: 20.08.2018