Kontaktpersonar

For akutte henvendingar utanom arbeidstid, bruk vakttelefon  959 87 655

For akutte henvendingar på dagtid, ta kontakt med 

Dag Seim - på dagtid mellom klokka 0730-1600. 

Kontakt

Veg og brøyting

Kurt Nottveit

Feil på bygg

Idar Tveiterås

Vatn og avlaup

Dag Seim

Avlaup og septiktank

Magne Rønning Eikeland


Sist oppdatert: 21.08.2019
Publisert: 13.09.2018