Feilmelding

Ved akutte feil på dagtid, sjå kontaktinformasjon

Ved akutte feil utanom arbeidstid

Ring vakttelefon for vatn og avlaup - 959 87 655 

Feilmelding 

Veit du om feil og manglar om tilhøve som gjeld veg, vatn, avløp, renovasjon og kommunale bygg? Meld inn på denne sida.

I kartet kan du sjå kva feil som er meldt. Du treng ikkje å registrere feilen ein gong til. Informasjon om deg som meldar vil ikkje vere synleg for andre enn dei som skal behandle saka.

 

Melde feil på veglys

Ser du feil på veglys ber vi om at du melder frå til BKK:  https://www.bkk.no/veilys


Sist oppdatert: 19.10.2018
Publisert: 02.07.2018