Feilmelding

Akutte feil på dagtid

Ved akutte feil på dagtid knytt til veg, park eller idrettsanlegg eller vatn og avlaup trykk her for kontaktinformasjon

Ved akutte feil utanom arbeidstid

Ring vakttelefon for vatn og avlaup - 959 87 655  

Ser du feil på veglys ber vi om at du melder frå til Eviny:  

Trykk her for å melde feil.

Eviny eig dei fleste veglysa i Vaksdal kommune, og har ansvar for drift og vedlikehald av alle veglys langs kommunal veg. Alle feil må derfor bli meldt direkte til Eviny.


Sist oppdatert: 03.11.2023
Publisert: 02.07.2018