HeimSkule og utdanningSFO - Skulefritidsordning

SFO - Skulefritidsordning

Kontaktinformasjon

Dale SFO: 959 87 500

 • Leiar: Hilde Berntzen. 

Vaksdal SFO: 488 80 337 

 • Leiar: Jenni Haugland

Stanghelle SFO: 488 80 302

 • Leiar: Jenni Haugland

Stamnes SFO: 488 80 353

 • Leiar: Jan Erik Dahle

For å få utvida opningstider må minst seks elevar på din skule søkje om dette.
(Fire på Stamnes. Meir enn 50% av borna.)

Her søkjer du/seier opp SFO plass

Om du har behov for utvida opningstid morgon og/ eller ettermiddag melder du det og i søknadsskjemaet.
Det er same skjema for søknad, endring og utmelding.

Her finn du søknad til SFO

100% SFO-plass er 07:30 - 16:00 (ordinær opningstid).

Utvida morgon er 30 min : 07:00- 16:00
Utvida ettermiddag er 30 min: 07:30- 16:30
Utvida morgon og ettermiddag er 60 min 07:00- 16:30

 Her søkjer du redusert opphaldsbetaling i SFO

Opphaldsbetalinga i SFO skal ikkje overstige 6 % av husholdninga sin samla skattbare inntekt. 

Her finn du søknad for redusert opphaldsbetaling i SFO

Opningstider

Felles kjernetid for alle SFO-ordningane i kommunen er klokka 07.30 - 16.00.

Det er mogeleg å søkje om utvida tid. Utvida tid morgon eller ettermiddag kostar kr. 277,- i månaden for 100% plass. For meir informasjon ta kontakt med skulen sin SFO. 

Har du behov for å kjøpe dagsplass i SFO? Ta kontakt med SFO-leiar ved din skule.

Prisar pr 1. januar 2021

Årsaka til at prisane varierer mellom dei ulike skulefritidsordningane, er at det er litt ulike oppstart- og sluttider for skuletida ved skulane.  

Prisar heil plass
 • Vaksdal               kr 2.800,- pr månad
 • Stanghelle           kr 2.656,- pr månad
 • Dale                     kr 2.781,- pr månad
 • Stamnes              kr 2.573,- pr månad
Prisar 80% plass
 • Vaksdal               kr 2.171,- pr månad
 • Stanghelle           kr 1.997,- pr månad
 • Dale                     kr 1.997,- pr månad
 • Stamnes              kr 2.151,- pr månad

Du kan søkje om følgjande reduserte plassar:  80%, 60%, 50% og 40%. Når du vel redusert plass, vel du faste vekedagar.

Syskenmoderasjon:  30% for barn 2 og 60% for  barn 3.

Dagsplass i SFO

Du kan søkje om å kjøpe dagsplass i SFO for inntil 12 dagar pr barn pr kalenderår.

Prisar:

 • Skuledagar kr 200,- pr dag
 • Skuleferie kr 300,- pr dag.
 • Syskenmoderasjon 30 % for barn 2 og 60 % for barn 3.

Betalinga (faktura eller VIPPS) avtalast med kvar SFO på førehand. 

Vedtekter for skulefritidsordninga

Trykk her  for å lese vedtekter for skulefritidsordninga i Vaksdal kommune (PDF)


Sist oppdatert: 02.06.2021
Publisert: 29.05.2018