HeimSkule og utdanningSFO - Skulefritidsordning

SFO - Skulefritidsordning

Kontaktinformasjon

Dale/Turbinen SFO: 959 87 500

  • Leiar: Hilde Berntzen. 

Vaksdal SFO: 488 80 337 

  • Leiar: Ingvild Lekve

Stanghelle SFO: 488 80 302

  • Leiar: Jenni Haugland

Stamnes SFO: 488 80 353

  • Leiar: Hanne Dyvik

Slik søkjer du SFO plass

Her finn du søknad til SFO

Opningstider

Felles kjernetid for alle SFO-ordningane i kommunen er klokka 07:30 - 16:00.

Det er mogeleg å søkje om utvida tid. Utvida tid morgon eller ettermiddag kostar kr. 307 i månaden for 100% plass. For meir informasjon ta kontakt med skulen sin SFO. 

Har du behov for å kjøpe dagsplass i SFO? Ta kontakt med SFO-leiar ved din skule.

Prisar

Kommunestyret løyvde i budsjettet for 2019 kr. 1 mill til reduksjon av SFO-prisane.
Fordeling av desse pengane skal no behandlast politisk. Reduksjon i prisane vert avrekna (tilbakebetalt) frå januar 2019 når nye prisar og ordningar føreligg.

Prisar heil plass (100 %) pr. 01.08.18:

  • Vaksdal                 kr 2.920,- pr månad
  • Stanghelle          kr 2.679,- pr månad
  • Dale                      kr 2.679,- pr månad
  • Stamnes              kr 2.893,- pr månad

Årsaka til at prisane varierer mellom dei ulike skulefritidsordningane, er at det er litt ulike oppstart- og sluttider for skuletida ved skulane.  

Du kan søkje om følgjande reduserte plassar:  80%, 60%, 50% og 40%. Når ein vel reduserte plassar, vel ein faste vekedagar.

Syskenmoderasjon:  30% for 2. barn og 60% for 3. barn.


Sist oppdatert: 16.02.2019
Publisert: 29.05.2018