HeimSkule og utdanningFerie og fridagar

Ferie og fridagar

Oversikt over ferie og fridagar, barnehage- og skulerute 2019/2020
 
     
Veke 31 Måndag 29. juli Oppstart SFO
Veke 33 Fredag 16. august Utviklingsdag - barnehage og SFO er stengt
Veke 34 Måndag 19. august Oppstart skule
Veke 41

7.-11. oktober

Måndag 7. oktober


Barnehage og SFO open 8. - 11. oktober

Haustferie skule

Utviklingsdag - barnehage og SFO er stengt

 

Veke 45 Fredag 8. november  Utviklingsdag - skule, barnehage og SFO er stengt
 Veke 53/1

24. desember - 1. januar

Barnehage er open 27. og 30. desember

Juleferie
Siste skuledag 20.desember.
SFO er open 23.desember.

 Veke 6 Måndag 3. februar  Utviklingsdag - skule, barnehage og SFO er stengt
 Veke 8 17. - 21. februar

 Vinterferie, skule

Barnehage og SFO er open

 Veke 15/16  6. - 13. april

 Påskeferie - skule og SFO er stengt

Barnehage open 6.- 8. april

 Veke 18 Fredag 1. mai  Offentleg høgtidsdag - skule, barnehage og SFO er stengt
 Veke 21

Torsdag 21. maiFredag 22. mai

 Kr. Himmelfartsdag - skule, barnehage og SFO er stengt


Utviklingsdag - skule, barnehage og SFO er stengt

 Veke 23 Måndag 1. juni  2. pinsedag - skule, barnehage og SFO stengt
 Veke 25 Fredag 19. juni  Siste skuledag før ferien
 Veke 27 Fredag 3. juli  Siste dag i SFO

 

Barnehage og skulerute (PDF)


Sist oppdatert: 05.08.2019
Publisert: 31.05.2018