HeimPolitikk og høyringarKommunestyretKontaktinformasjon for partia i kommunestyret

Kontaktinformasjon for partia i kommunestyret

Arbeidarpartiet: 
Thor Andersen, 
E-post: thor.fagforbundet@gmail.com 
Tlf.: 952 49 348

Framstegspartiet:
Boris Groth
E-post boris.groth@gmail.com 
Tlf.: 928 09 142

Høgre: 
Erlend Hesjedal-Johannessen
E-post: mail@erlendjohannessen.com
Tlf.: 959 97 663 

Kristeleg folkeparti
Arne Normann
E-post: anormann55@gmail.com 
Tlf.: 957 78 515

Senterpartiet: 
Ivar Rødland Bergo
E-post: ivar@unimicro.no
Tlf.: 481 82 580

SV - Sosialistisk venstreparti: 
Kjartan Haugsnes
E-post: kjartan.haugsnes@vaksdal.kommune.no 
Tlf.: 901 89 542


Sist oppdatert: 21.02.2020
Publisert: 17.02.2020