HeimPolitikk og høyringarKommunestyretMedlemmer i kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret

Medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret vert valt av innbyggjarane kvart 4. år. Dei representerer innbyggjarane i kommunen og tek beslutningar på deira vegne.

Namn og kontaktinformasjon til medlemmer og varamedlemmer er oppført saman med sakspapira, under møteplan.

Trykk på denne lenka for å finne kontaktinformasjon om medlemmer, varamedlemmer. 

 

Ordførar Hege Eide Vik

 

Mobil:  970 90 060

E-post: hege.eide.vik@vaksdal.kommune.no

Meir informasjon finn du på Ordføraren si side. 
Trykk på denne lenka for å komme til ordføraren si side

 

Varaordførar Kjartan Haugsnes

 

Mobil: 901 89 542

E-post: kjartan.haugsnes@vaksdal.kommune.no

 

 

Oversikt verv og økonomiske interesser

For å sikre openheit rundt kva rollar folk har i kommunen og i kommunale føretak, nyttar kommunen KS sitt styrevervregisteret. Her kan du søkje opp både tilsette og folkevalde i kommunen og få ei oversikt over roller, verv eller økonomiske interesser.

Trykk her for å søke etter personar knytt til Vaksdal kommune i styrevervregisteret


Sist oppdatert: 21.02.2020
Publisert: 16.01.2020