HeimPolitikk og høyringarOrdførar og kommunestyre

Ordførar og kommunestyre

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen. 
Kommunestyret er leia av ordføraren, eller av varaordføraren.

Ordførar Eirik Haga

Mobil:  930 41 036

E-post: eirik.haga@vaksdal.kommune.no

Varaordførar Sigmund Simmenes

 

Kommunestyremøte

Møta startar normalt klokka 11.00 og er opne for publikum. Møta er i kommunestyresalen i Heradshuset på Dale.

Sjå politisk møteplan her

Open halvtime

Det er open halvtime for publikum frå klokka 11.00.
Om du har noko du vil seie til kommunestyret må du vere til stades før møtet startar, og gje beskjed om at du har ei sak du vil ta opp.
Du kan ikkje ta opp saker som er på sakslista.

Medlemmer og reglement

Vaksdal kommunestyre har 21 medlemmer. For valperioden 2015 - 2019 er kommunestyret slik samansett:  

AP - 8 medlemmer, SP - 4 medlemmer, SV - 3 medlemmer, H - 2 medlemmer, KRF - 2 medlemmer, FRP - 1 medlem og MDG - 1 medlem.

Her finn du oversikt over kommunestyremedlemmer 2015-2019


Kommunestyret vel formannskap, og mellom medlemmene i formannskapet, ordførar og varaordførar. Kommunestyret kan opprette og legge ned faste utval og fastset sjølv arbeids- og ansvarsområde for slike utval. Alle saker som er av prinsipiell natur skal avgjerast av kommunestyret sjølv. Dette gjeld mellom anna budsjett, økonomiplan og overordna planar for den kommunale verksemda.

Reglement for kommunestyret.


Sist oppdatert: 30.10.2018
Publisert: 29.06.2018