HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av planvedtak - kommuneplanens arealdel