HeimPolitikk og høyringarHøyringarDetaljreguleringsplan for kollektivterminal på Dale i Vaksdal kommune - høyringsfrist 4.april 2019

Detaljreguleringsplan for kollektivterminal på Dale i Vaksdal kommune - høyringsfrist 4.april 2019

Målet med kollektivterminalen er å auke trafikktryggleiken ved å samle regionale og lokale bussruter, innfartsparkering og skuletransport i eitt område med ei sentral plassering som avlastar dei tronge gatene i sentrum av Dale. Kollektivterminalen skal gjere det meir attraktivt å nytte kollektivtilbodet for buss.

Forslagsstillar er Vaksdal kommune, etter avtale med Hordaland Fylkeskommune som formell eigar av «kollektivinfrastruktur» inkludert kollektivterminalar.

Trykk her for å lese varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid, kollektivterminal på Dale.

Trykk her for å lese plankartet for Dale kollektivterminal.

Trykk her for å lese planomtalen for Dale kollektivterminal.

Trykk her for å lese føresegner for Dale kollektivterminal.

Trykk her for å lese ROS-analysen for Dale kollektivterminal. 

Trykk her for å sjå saka frå Formannskapet 4. februar 2019.

Høyringsfrist er 4. april 2019

Høyringssvar kan sendast til:

post@vaksdal.kommune.no

Eller til:
Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16, 5722 Dalekvam

Har du spørsmål, ta kontakt med kommuneplanleggar Gjertrud Karevoll:

Mobil: 915 60 795 

E-post: Gjertrud.Karevoll@vaksdal.kommune.no


Sist oppdatert: 21.02.2019
Publisert: 14.02.2019