HeimPolitikk og høyringarHøyringarArealdelen av kommuneplanen til offentleg høyring

Arealdelen av kommuneplanen til offentleg høyring

Høyringsfrist 20.desember 2018
Publisert: 29.10.2018
Sist endra: 14.11.2018

Formannskapet/planutvalet vedtok i møte 15.oktober 2018 følgjande; Forslag til kommuneplan, arealdel 2018-2030, datert 15. oktober 2018 sendast til høyring og leggast ut til offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 11-14.

Det vil verte informasjonsmøter og opne kontordagar i november og desember 2018. Spørsmål kan rettast til kommuneplanleggar Gjertrud Karevoll. Innspel sendast til post@vaksdal.kommune.no innan fristen 20. desember.

På opne kontordagar har planavdelinga sett av tid til spørsmål frå einskilde. Meld gjerne inn på førehand dersom du veit når, og aktuelt tema. "Drop in" er også velkomen. Dersom ingen av møtetidene høver er det mogleg å avtale anna tid. Kontakt kommuneplanleggar.

Møteplan november-desember 2018

Kvar

Tid

Merknad

Dale, Heradshuset

15. nov, kl 12-19

Heradshuset. Open kontordag, «drop in».

Kl 17-18 er avsett til felles info.

Vaksdal skule, 1.klasse-rommet

19. nov, kl 13-18:30

Open kontordag, «drop in».

Kl 17-18 er avsett til felles info.

Stanghelle skule

20. nov, kl 17-18

21. nov, kl 13-18, bibliotek

Kl 17-18, fellesinfo på skulen.

Kl 13-18, open kontordag «drop-in» på skulen.

Dale, Heradshuset

22. nov, kl 08-15

Open kontordag, «drop-in»

Eksingedalen skule

3. des, kl 14-18

Open kontordag, «drop in».

Kl 17-18 er avsett til felles info.

Bergsdalen

4. des, 14-18

Skulen. Open kontordag, «drop in».

Kl 17-18 er avsett til felles info.

Dale, Heradshuset

6. des, kl 12-17

Open kontordag og «drop-in»

Dale, Heradshuset

7. des, kl 09-14:30

Open kontorda og «drop-in»

Eidsland/Stamnes/ Straume

11.des, kl 14-18

Skulen. Open kontordag, «drop in», klasserom 5.

Kl 17-18 er avsett til felles info. Landskap

Dale, Heradshuset

13. des, kl 12-20

Open kontordag, meld inn behov (reservedag)