Ferdigattest og brukstillatelse

For alle bygg og anlegg som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova skal det vere gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest før tiltaket vert teke i bruk.

Ved søknad om mellombels bruksløyve skal det vera utfylt gjenståande arbeid, og når dette blir ferdigstilt.

Slik søkjer du

Du søkjer elektronisk. Innlogging med ID-porten (BankID eller liknande).

Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kan du ta med Sindre Tvedten


Sist oppdatert: 29.06.2023
Publisert: 19.10.2018