Ferdigattest og brukstillatelse

For alle bygg og anlegg som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova skal det vere gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest før tiltaket vert teke i bruk.

Ved søknad om mellombels bruksløyve skal det vera utfylt gjenståande arbeid, og når dette blir ferdigstilt.

Slik søkjer du

Fyll ut elektronisk skjema om Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Du kan og skrive ut skjema, og sende det til 

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Kontakt oss

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med 

Oddbjørg Vestrheim 


Sist oppdatert: 11.02.2020
Publisert: 19.10.2018