Gebyr tobakk og skjenkeløyve

Gebyr for tobakk og skjenkeløyve følgjer gjeldande regelverk.

Tobakk:

Årlig tilsynsavgift for salgsstader av tobakksvarer er kr 4580,-

Mellombels utsalg kr 1220,-

Alkohol:

Alkohol vert berekna etter omsetning.

  • Skjenkeløyve kr 600,-
  • Ambulerande løyve kr 250,-

Sist oppdatert: 11.02.2020
Publisert: 02.01.2020