AO-senteret

AO senteret er ei verksemd for yrkeshemma som treng særskild tilrettelegging.Tiltaket skal gje arbeid til personar som ikkje kan få arbeid i den ordinære arbeidsmarknaden. 

Hovudmål for verksemda er trygge og gode arbeidsplassar som gjev:

  • vekst
  • utvikling
  • vedlikehald av personlege ressursar
  • auka livskvalitet

Kontakt oss

Dagleg leiar Stefano Giusti

Adresse:

Dale industriområde 4, 5722 Dalekvam

 


Sist oppdatert: 14.11.2018
Publisert: 12.11.2018