Koronavaksine

Vaksine til barn i alderen 5 til 11 år med alvorleg grunnsykdom

Barn med alvorleg underliggande sjukdom i aldersgruppa 5 til 11 år, kan no få BioNTech/Pfizer-barnevaksine.

Vaksinering for born som bur i Vaksdal vil skje i Bergen i løpet av veke 3 og 4.

Trur du at ditt barn bør få vaksina?

Ta kontakt med barnet sin fastlege eller barnelege for avklaring og innlevering av samtykkeskjema.

Begge føresette må samtykke skriftleg til vaksine. Trykk her for å finne samtykkeskjema.

Bergen kommune vil ta kontakt med føresette og avtale tid for vaksinasjon når samtykke skjema er levert.

Underliggande sjukdommar som står på lista og gjer at barnet ditt kan få tilbod om vaksine:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta (innan siste seks månader) behandling mot kreft - spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller nedsett lungefunksjon
 • Kronisk nyresjukdom med vesentleg nedsett nyrefunksjon
 • Alvorleg hjartesjukdom
 • Alvorleg lungesjukdom
 • Annan svært alvorleg sjukdom. Vaksinasjon vert i slike tilfelle vurdert individuelt av barnelege.
Datoar for drop-in vaksine i bedehuset

Følgjande datoar er satt opp:

 • torsdag 20. januar kl 15 - 16
 • torsdag 27. januar kl 15 - 16
 • torsdag 3. februar kl 15 - 16

Kven kan komme?

 • Alle uvaksinerte over 12 år 
 • Alle over 18 år når det har gått 20 veker sidan dose 2
Vaksinering mot Covid-19 

Kva må du gjere?

 • Registrer deg for vaksine her på kommunen si nettside (sjå menyen under)

Kva skjer så?

 • Vi kallar deg inn og gjer deg time til vaksinering

Kva om eg er på reise når eg får time?

 • Avbestill timen med ein gong, og ta kontakt når du er tilbake

Kva med dose to av vaksinen?

 • Du får time til dose to etter at du har fått første dose av vaksina

Kva vaksine får du?

 • Du får Pfizervaksine
Dose 3 av koronavaksina

Du kan bestille time for dose 3:

Vaksinetelefonen: 966 34 327 (måndag-fredag kl 10.00 – 14.00)

E-post: korona@vaksdal.kommune.no

Les her om kven som kvalifiserer for dose 3 av koronavaksinen.

Registrer deg for koronavaksine

Trykk her og logg deg inn med din Bank-ID for å registrere deg for koronavaksine

(Du vel språk ved å trykke på globusen oppe til høgre inne i registreringstenesta).

 • Du kan også registrere på vegner av andre (til dømes familie som ikkje klarer å registrere seg sjølv). Du logger inn med din eigen Bank-ID og vel "Registrer på vegne av..:" i første trinn på registreringa.
 • Dersom du IKKJE ynskjer å bli vaksinert ber vi også om at du registrerer deg, og kryssar av for at du ikkje vil bli vaksinert. 
 • Dersom du allereie har fått vaksina må du ikkje registrere deg. 
 • Du treng heller ikkje å registrere deg her dersom du er helsepersonell som får vaksina i anna kommune, helseføretak e.l.
 • Vaksina er gratis og frivillig. Det er kommunen som gjennomfører vaksineringa. 
 • Du skal ikkje kontakte fastlegen din for koronavaksine.
 • Det kan ta lang tid frå du registrer deg til det blir din tur. Du vil få nærmare informasjon om når og kor du skal møte til vaksinasjon
  • Du må registrere deg sjølv om du har vore oppringt frå koronateamet, men ikkje har fått vaksine.

Det er Folkehelseinstituttet som avgjer kva rekkefølgje innbyggjarane skal vaksinerast.

Trykk her for å lese meir om vaksineringsprogrammet på nettsida til Folkehelsinstituttet.

Om du ikkje kan registrere deg her, ring vaksinetelefonen: 966 34 327 (måndag -  fredag mellom kl 10.00 og 14.00).

Kva kostar det?

Koronavaksinen er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og er gratis.

Om koronavaksinasjonsprogrammet

Trykk her for å lese om prosgrammet hos Folkehelseinstituttet.

Trykk her for å lese meir om prioriteringar hos Folkehelseinstituttet.

Trykk her for å sjå Folkehelseinstituttet sitt vaksineringsscenario.

Vi føl vaksinasjonsprogrammet til Folkehelseinstituttet.  Dette kan endre seg undervegs, avhengig av mellom anna kva vaksiner som er tilgjengeleg. 

Norge får tilgang på ulike vaksinetypar. Vi får tilsendt vaksinar etter kvart og vaksinerer etter oppsett plan.

Dei som blir prioritert blir kontakta for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å setje seg på venteliste.

Trykk her for å komme til spørsmål og svar om koronavaksinen på HelseNorge.no.

Trykk her for å komme til kontaktinformasjon for helsetenester i Vaksdal kommune


Sist oppdatert: 14.02.2022
Publisert: 18.12.2020