HeimHelse, sosial, omsorg, bustadHelsehjelpNår alvorleg sjukdom rammar

Når alvorleg sjukdom rammar

Då treng du gjerne nokon som:

  • har tid til å lytta
  • kan vera bindeledd mellom deg/ dine pårørande og hjelpeapparatet/helseomsorga
  • kan svara på faglege spørsmål og gje rettleiing
  • kan gje praktisk hjelp
  • har teieplikt

Vi har tilsette som har spesialkompetanse innan desse områda. Ta kontakt om du treng ein å snakke med eller søkje råd hos:

Kontakt for heimebasert omsorg

Ressurssjukepleiar Solbjørg Veka Zuliani

  • Solbjørg er utdanna kreftsjukepleiar. Ho arbeider tverrfagleg i lag med blant anna fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut og prest. Ho har ôg samarbeid med Haukeland sjukehus, Voss sjukehus, kreftforeninga og kompetansesenteret i lindrande behandling.  
  • Telefon 945 31 035

Kontakt for institusjon

Ressurssjukepleiar Gunn Inger Gjerme 

  • Gunn arbeider på korttidsavdelinga på Dale. 
  • Ho kan nåast ved å kontakta avdelingssjukepleiar Monika Dahle Skjerveggen - telefon 488 80 364 .

Sist oppdatert: 13.05.2022
Publisert: 19.11.2020