Informasjon om fysioterapi

Du kan både få fysioterapi for å behandle ein sjukdom eller skade og som førebyggande/ helsefremjande tiltak.

Målet er at pasienten skal utvikle, gjenvinne eller halde ved like funksjonsevne, utnytte eigne ressursar og bidra aktivt i å betre eiga helse. 

Tenesta er organisert i ein kommunal og ein privat del.

Privat fysioterapi

Hvis du treng fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut. Du treng ikkje tilvising. 

Kva kostar det?

Hvis du går til behandling hos ein fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen, betalar du kun eigendel.

Vel du å gå til behandling hos en fysioterapeut utan driftsavtale med kommunen, må du betale full pris. 

Oversikt over fysioterapeutar med driftsavtale

Fysioterapeut Nick Gregersen (kontaktperson barn 7-18 år)

Besøksadresse:

  • Turbinen (3. etasje), Sandlivegen 14, 5722 Dale

Postadresse:

  • Konsul Jebsens gate 16, 5722 Dalekvam

Fysioterapeut Åse Nåmdal (kontaktperson barn 0-6 år)

Besøksadresse:

  • Dale fysikalske institutt, Konsul Jebsensgate 11, 5722 Dale

Fysioterapeut Alf Holmaas

Besøksadresse:

  • Jamnevegen 11, 5725 Vaksdal (1.etasje, Vaksdal Sjukeheim)
Kommunefysioterapeut 

Den kommunale fysioterapeuten hjelper dei som av ulike grunnar ikkje kan nyttiggjere seg av fysioterapitilbodet på fysikalske institutt, som har plass ved institusjon, eller treng tilbod i eige miljø. 

Susanne Villanger Rolland 

Besøksadresse: 

  • Turbinen fleirbrukshall (3.etasje), Sandlivegen 14, 5722 Dalekvam

Postadresse:

  • Konsul Jebsens gate 16,5722 Dalekvam

Sist oppdatert: 08.06.2023
Publisert: 01.06.2018