Forvaltningskontor

Her finn du vår kontaktinformasjon og søknadsskjema for ulike tenester.

Kontaktinformasjon

E-post: forvaltning@vaksdal.kommune.no

Koordinator Ann Marit M. Lie

Sakshandsamar Line Cecilie Tveit

Sakshandsamar Thea Tufte

Besøksadresse:
Daletunet, Bråtet 1,
5722 Dalekvam

Slik søkjer du om heimesjukepleie

Trykk her for å laste ned søknadsskjema for helse - og omsorgstenester.

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. 

Du kan Velge mellom tre ulike måter å sende søknad:

1. Elektronisk via eDialog

Korleis logga inn i eDialog

  • Trykk her for å logge inn i eDialog.
  • For å nytte tenesten, må du logge på/autensiere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID m.m)
  • Når du har logga på, fyller du ut skjemaet og lastar opp dokument du vil sende inn

2. Lever søknad og vedlegg på Heradshuset på Dale

3. Send i posten til: 

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Kva skjer vidare?

  • Vi vurderer søknaden din, og finn det tilbodet som passar best for deg.
  • Vi tar kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.
  • Vi prøver å svare deg innan 14 dagar. Dersom vi ikkje klarer det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svar.

Sist oppdatert: 02.02.2022
Publisert: 02.02.2022