Barnevern

Vaksdal, Modalen og Osterøy utgjer Sørfjorden barnevernteneste.  

Du finn informasjon, rapportskjema og skjema for bekymringsmelding hos Osterøy kommune.

Kontaktinformasjon med vakttelefon for barnevern

Sørfjorden barnevernteneste - ope mellom klokka 09.00 og 14.30:

Utenfor kontortid, kontakt barnevernvakten i Bergen:

  • 55 36 11 80

Kontortid: 08.00 - 15.30

Postadresse, Sørfjorden barnevernteneste:

Postboks 1
5293 Lonevåg

Besøksadresse:

Fotlandsvegen 27
5293 Lonevåg

Dersom du ønskjer råd om du bør melde ei sak, kan du ringe til barneverntenesta og diskutere saka anonymt.

Kontaktinformasjon

Barnevernsleiar Jannicke Sandvik


Sist oppdatert: 20.02.2024
Publisert: 31.05.2018