HeimNyheiterVi har i dag motteke melding frå kommuneoverlegen om to smittetilfelle av korona i kommunen.

Vi har i dag motteke melding frå kommuneoverlegen om to smittetilfelle av korona i kommunen.

Elevar og tilsette ved skulen må difor i karantene frå no og ut skuleveka 14. – 18. september. Det er sett i gong smittesporing og i morgon startar testing. Føresette blir varsla direkte i eigne kanalar.

Sjukeheimane i kommunen blir stengt for besøk inntil vi har oversikt over situasjonen.


Sist oppdatert: 16.09.2020
Publisert: 13.09.2020