HjemNyheiterVegarbeid frå Krekane til Sædalsvegen

Vegarbeid frå Krekane til Sædalsvegen

Arbeidet startar frå kl. 17:00 og varer til midnatt. Arbeidet kan medføre støy. 

Vegen er stengd, medan arbeidet går føre seg, men køyring til eigedommane og utrykkingskøyretøy blir dirigert manuelt. Vegen er open for alminneleg ferdsel på dagtid.


Sist oppdatert: 08.03.2024
Publisert: 08.03.2024