HjemNyheiterVedlikehald på vassleidningsnettet i Flordalen

Vedlikehald på vassleidningsnettet i Flordalen

I samband med vedlikehald på leidningsnettet kan det i området Flordalen bli lågt trykk og eventuelt kort nedstenging av vatnet frå i dag kl 10:00 til kl 14:00.
Publisert: 27.02.2024
Sist endra: 27.02.2024

Ramma husstander er varsla. Vi beklagar ulempene dette kan medføre.