HjemNyheiterVasslekkasje Brualeitet

Vasslekkasje Brualeitet

I samband med vasslekkasje på Brualeitet skal vi utføre reparasjon i kveld/natt måndag 19.02
Publisert: 19.02.2024
Sist endra: 28.02.2024

Vi prøver å avgrense vasstenging til området Brualeitet- Krekane men det kan og bli nødvendig å stengje eit større område.

Ramma husstandar er varsla.