HjemNyheiterTilskot til inkludering av barn og unge

Tilskot til inkludering av barn og unge

Frivillige organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar kan søke Barne,- unge- og familiedirektoratet (Bufdir) om tilskot.

Målet med tilskotsordningen er å leggje til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordningen skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Søknadsfrist for tilskotsåret 2024 er 3. november 2023

Sjå nettsida til Bufdir for søknadsskjema og meir detaljert informasjon om ordninga

Kontaktperson i Vaksdal kommune er einingsleiar Gunn E. Melgård Aase

Telefon: 412 33 585

E-post: Gunn.Melgard.Aase@vaksdal.kommune.no

 


Sist oppdatert: 17.10.2023
Publisert: 17.10.2023