Tilskot til bygdeutvikling

No er det mogleg å søkje om tilskot til eit prosjekt eller ein aktivitet som skal koma innbyggjarar til gode, skape trivsel og vere tilgjengeleg for alle.

Frist for å sende inn søknad er 31. mars. Bygdeutviklingsutvalet vil behandle sakene i møte 11. mai.

Klikk her for å lese meir om tilskotsordninga og søknadsprosess


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 11.02.2021