HjemNyheiterTildeling av enøk-stønad frå kommunen

Tildeling av enøk-stønad frå kommunen

I denne tildelingsrunda har vi fordelt 3 millionar i enøk-stønad til 150 innbyggarar/husstandar. Det var ikkje midlar til alle som har søkt, så om lag 20 personar får dessverre avslag på søknaden. 

Hugs å sende inn kopi av både kvittering og faktura. Om du sender inn all dokumentasjon tidleg, vil du få stadfesting på utbetalinga raskare, og deretter sjølve utbetalinga. Frist for innsending av dokumentasjon er 31.01.24.

Meir informasjon om Enøkstønad


Sist oppdatert: 02.11.2023
Publisert: 02.11.2023