HeimNyheiterSøknad om tilskot til verna kulturminne - frist 1. desember 2019

Søknad om tilskot til verna kulturminne - frist 1. desember 2019

Eig du eit verneverdig bygg eller anlegg og har planar om å ta vare på dette, kan du søkje tilskot.
Publisert: 28.10.2019
Sist endra: 02.03.2020