Skyss ønskjer innspel til ruteendringar

Innspela vil bli teke med i den samla vurderinga og planlegginga av rutetilbodet som vil gjelda frå hausten 2021.

Send svar skriftleg til Vaksdal kommune via e-post: post@vaksdal.kommune.no eller brevpost Konsul Jebsensgate 16, 5722 Dalekvam. Kommunen vil koordinere innspela før dei vert sendt vidare til Skyss.

Frist: 15. november 2020.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 20.10.2020