HeimNyheiterPolitiske møter

Politiske møter

Obs møtet for kommuenstyret vart flytta frå fredag 20.11.til måndag 23.nov kl 17.00.

Begge møtene vert gjennomført som fjernmøter, via Teams. Det vert planlagd å sende begge møta direkte via kommune-tv.

Kommunestyremøtet 23.11 startar opp kl. 17.00

Klikk her for å sjå saksdokument til kommunestyremøtet

 

Klikk her for å følgja møtet via kommune-tv

 

Formannskapsmøtet  25.11 startar opp kl. 12.00 

Klikk her for å sjå saksdokumenta til Formannskap, plan- og økonomiutvalet sitt møte 25.11.20

 

Møtet kan du følgja via denne lenka.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 18.11.2020