HeimNyheiterPolitiske møter 13. april 21

Politiske møter 13. april 21

Publikum og andre kan følgja møtene via kommune-tv. 

Klikk her for å gå til direktesendingane

 

I formannskapsmøtet vert det mellom anna orientert om interkommunal plan for sjøareal.

Klikk her for å lese saksdokument til møtet i Formannskap, plan og økonomiutvalet

 

Valstyret er ansvarleg for gjennomføring av Stortings- og sametingsvalet i kommunen.Valstyret er valt av kommunestyret og består av dei same medlemmene som i Formannskap, plan og økonomiutvalet.

Klikk her for å lese saksdokument til møtet i Valstyret


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 08.04.2021