HeimNyheiterØnskjer du endringar i Skyss sin rutetabell?

Ønskjer du endringar i Skyss sin rutetabell?

Dette kan til dømes gjelde forslag til justering av rutetider for betre korrespondansar eller betre tilpassing av tilbodet til lokale aktivitetar eller bestemte målgrupper.

Du kan søkje opp rutene hjå skyss.no

Eventuelle endringar vil i hovudsak setjast i verk i samband med haustrutene 2022

Kommunen vil koordinere innspela før dei vert sendt vidare til Skyss. Send svar til Vaksdal kommune via e-post:

post@vaksdal.kommune.no eller brevpost til Konsul Jebsensgate 16, 5722 Dalekvam.

Frist: 20. januar 2022


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 03.01.2022