HjemNyheiterNye søknadsrundar om produksjonstilskot i jordbruket og regionalt miljøprogram

Nye søknadsrundar om produksjonstilskot i jordbruket og regionalt miljøprogram

Produksjons- og avløysartilskot del 2 i 2022 - du kan søkje frå 1. oktober.

Søknadsfristen er 15. oktober.

Trykk her for å finne informasjon om søknadsrunden, med rettleiing og søknadsskjema.

Regionalt miljøprogram

Søknadsfrist er 15. oktober. For beitelag er søknadsfristen 15. november.

Rettleiande informasjon med søknadsskjema finn de her:

Trykk her for å komme til regionalt miljøprogram  hos Statsforvaltaren.

Trykk her for å komme til regionalt miljøprogram hos Landbruksdirektoratet.

Ta gjerne kontakt med landbruksrådgjevar Tore henrik Øye om du har spørsmål:

Telefon: 911 27 337

E-post: tore.henrik.oye@vaksdal.kommune.no


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 29.09.2022