HjemNyheiterMøte i kommunestyret måndag 10. desember

Møte i kommunestyret måndag 10. desember

Klikk her for å finne sakskart og sakspapira til møtet.

Her er nokre av sakene som skal handsamast:

  • Heiltidskultur - arbeid med oppauke av stillingar i helse og omsorg
  • Utkast til rammeplan for Vaksdal Frivilligsentral
  • Offentlig ettersyn av områdeplan Vaksdal og Stanghelle
  • Eigarskapsmelding for Vaksdal kommune
  • Endringar i retningsliner for eigedomsskatt frå skatteåret 2019
  • Lev Vel i Vaksdal - bygg for helse og omsorg - mogelegheitsstudie og val av alternativ for vidare utgreiing
  • Budsjett

Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 03.12.2018