Møte i formannskapet 31.mars

Som eit tiltak for å avgrense smittespreiing av koronaviruset, vert møtet gjennomført som eit fjernmøte.

Medlemmer i formannskapet vil delta via plattformen Microsoft Teams, medan ordførar vil leia møtet saman med rådmann og politisk sekretær frå Heradshuset.

Det vil ikkje vera høve for publikum å delta personleg på Heradshuset. 

Sakspapira til møtet kan du lese her


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 24.03.2020