Møte i formannskapet 31.3.20

På grunn av koronapandemien har Vaksdal kommune gjort endringar i oppsette datoar for politiske møter.

Ny plan er at møtet i formannskap vert gjennomført 31.3. Kommunestyremøtet vert flytta frå 31.3 til 14.4.

Møta for administrasjonsutvalet (19.3) og kontrollutvalet (18.3) har førebels ikkje fått ny dato.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 17.03.2020