HeimNyheiterKompensasjonsordning - ny frist 13.12

Kompensasjonsordning - ny frist 13.12

Vaksdal kommune skal fordele statlege kompensasjonsmidlar motteke frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til lokale verksemder som er ramma av smitteverntiltak i kommunen.
Pengane skal kompensere lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og avhjelpe lokale verksemder som har falt heilt eller delvis utanfor andre kompensasjonsordningar.

Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 08.12.2021