HjemNyheiterKommuneplanen sin samfunnsdel 2023 - 2035

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2023 - 2035

Kommunestyret i Vaksdal kommune vedtok den 05. september "Kommuneplanen sin samfunnsdel 2023 - 2035"
Publisert: 14.09.2023
Sist endra: 14.09.2023

Planen finn du ved å trykke her

Samfunnsdelen viser korleis vi vil at kommunen skal vere i 2035 og korleis vi skal få det til.

Den ønska retninga for samfunnet blir løfta fram gjennom følgande satsingsområde:

• Attraktivitet og trivsel

• Barn og unge

• Næringsliv og arbeidsplassar

• Klima- og miljøvenleg utvikling

• Kommunikasjon og openheit

Kvart område inneheldt eit hovudmål med fleire delmål som fortel korleis me vil ha det, og strategiar om korleis me skal gjere det.

Satsingsområda er basert på kommunen sine mål, moglegheiter, utfordingar og innspel frå innbyggjarane. Berekraft og folkehelse er overordna og gjennomgåande tema i planen, og er førande for alle satsingområde, mål og strategiar.