HjemNyheiterInvitasjon til lag og organisasjonar

Invitasjon til lag og organisasjonar

Vi har sendt ut invitasjon til lag og organisasjonar i kommunen som er registrert i Frivillighetsregisteret. Har du ikkje fått invitasjon kan du likevel melde deg på. Alle lag og organisasjonar er velkomne.

Logo Frivillighetens år

Meld deg på og få motivasjon og inspirasjon til vidare arbeid i organisasjonen/ laget ditt framover.

Tid og stad

  • Tysdag 3.mai klokka 18.00
  • Dalesalen på Dale skule

Påmelding innan 26.april til: info@vaksdal.kommune.no

Har du spørsmål? Ta kontakt med Ann Kristin Bolstad

  • Telefon: 977 59 760

Kort om Marco

Bilete av Marco Elsafadi

Fotograf: Silje Katrine Robinson, Megafon

Marco Elsafadi (f.1976) er palestinsk flyktning og kom til Norge med familien i 1987. Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i 12 år.

I 1993 begynte Marco sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold.

Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst rundt vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?

Velkommen!

Helsing Hege Eide Vik
Ordførar


Sist oppdatert: 11.04.2022
Publisert: 11.04.2022