HeimNyheiterInstitusjonane våre blir stengde for besøk inntil vidare

Institusjonane våre blir stengde for besøk inntil vidare

Vi held på med smitteoppsporing, og vi stengjer no for besøk  for å forhindre smitte på institusjonane våre. Stenginga gjeld frå no.
Pårørande til bebuarar i siste fase av livet kan  framleis komme på besøk. Dei gjer avtale med personalet på sjukeheimen.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 11.11.2020